Valtuutus asioiden hoitamiseen

Varsinkin ikääntymisestä johtuva heikentyvä kyky huolehtia omista asioistaan tapahtuu yleensä pitkänä prosessina. Usein ensimmäisessä vaiheessa apua voidaan tarvita hyvinkin rajallisessa määrin. Tällöin ratkaisuna on valtuutus asioiden hoitamiseen.

Kyky asioiden itsenäiseen hoitamiseen voi pysyä pitkänkin ajan entisellään, mutta ennen pitkää pelkkä valtuutus asioiden hoitamiseen ei kenties enää riitä, vaan tarvitaan edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista tai edunvalvojan määräämistä. Tässä vaiheessa henkilön omaa tahtoa voi jo olla vaikea selvittää. Tästä syystä on hyvä tehdä edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin etukäteen, siis jo silloin, kun ensimmäistä kertaa mietitään valtuutusta asioiden hoitamiseen esimerkiksi pankkiasioiden osalta.

Kaikista parhaiten asia hoituu, kun vielä mieleltään virkeä ikäihminen antaessaan

(1) valtuutuksen asioiden hoitamiseen, valitsee hän myös henkilön, jonka toivoo toimivan edunvalvontavaltuutettunaan, jos sille tulee joskus tulevaisuudessa tarvetta, ja laatii tai laadituttaa tälle

(2) edunvalvontavaltuutuksen. Kolmantena dokumenttina on vielä hyvä laatia oma

(3) hoitotahto (hoitotestamentti), jossa määrätään, miten hoito tulee järjestää sitten, jos itse ei enää pysty mielipidettään ilmaisemaan.

1. Valtuutus asioiden hoitamiseen

Tyypillisin valtuutus asioiden hoitamiseen on omaiselle tai läheiselle annettava valtuutus, joka on rajattu tarkasti johonkin tiettyyn tehtävään. Esimerkiksi eri pankeissa on saatavana valmiita painettuja lomakkeita, joilla valtuutus voidaan tehdä. Kysy lisää omasta pankistasi.

Lisäksi mm. Kelalla on oma kaavakkeensa (pdf), jolla voi antaa valtuutuksen hoitaa kaikkia asioita Kelassa tai rajata valtuutuksen johonkin tiettyyn asiaan.

Valtuutus asioiden hoitoon ei ole määrämuotoinen asiakirja, mutta se on annettava kirjallisesti. Valtuutuksessa asioiden hoitoon kerrotaan, kenet valtuutetaan, mitä toimia valtuutus koskee ja onko se voimassa toistaiseksi vai tietyn määräajan. Päivätyn valtuutuksen valtuuttaja allekirjoittaa ja suositeltavaa on, että todistajat vahvistavat asian omilla allekirjoituksillaan.

Kohdat 2 Edunvalvontavaltuutus ja 3 Hoitotahto (hoitotestamentti) ovat samassa valikossa oman otsikkonsa alla.

Kirjoituksen on tarkastanut henkikirjoittaja, VT Suvi Malinen Pohjois-Suomen maistraatin Kajaanin yksiköstä.

Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".