Palvelusetelit

Kai­nuun so­te -kun­tayh­ty­mä tu­kee pal­ve­lu­se­te­lil­lä asia­kas­ta yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta han­kit­tu­jen pal­ve­lui­den mak­sa­mi­ses­sa. Pal­ve­lu­se­te­li voi­daan myön­tää kun­tayh­ty­män jä­sen­kun­nan asuk­kaal­le. Jos asia­kas ei ha­lua pal­ve­lu­se­te­liä, hä­net hoi­de­taan ter­veys­kes­kuk­ses­sa. Saa­dus­ta pal­ve­lus­ta asiak­kaal­le jää mak­set­ta­vak­si pal­ve­lu­se­te­lin ar­von ja pal­ve­lun­tuot­ta­jan pe­ri­män pal­ve­lun hin­nan vä­li­nen ero­tus.

Kainuun soten tarjoamat palvelusetelit on esitelty Kainuun soten verkkosivuilla:

https://sote.kainuu.fi/palvelut/palvelusetelit


Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".